Csak metrót és lágymányosi hidat ne!
Kíváncsian és reménykedve tanuImányoztam át a Budapest szabad demokrata fõpolgármesterének programjavaslataihoz készült elõtanulmányok közlekedési fejezetét, de csalódnom kellett. Meglepett, mennyire nem volt benne semmi új. Nemcsak ugyanazokat a monstre, a rendszer feszültségeit csak növelni képes fejlesztéseket (pl. új metró) sürgeti, mint régen. Az egész szemlélete is ugyanolyan maradt.
A tervezés mindig is azt tette s teszi most is e közlekedési  programjavaslat-elõtanulmányban, hogy szakértõi magabiztossággal elõadja, mi mindent kell vagy ajánlatos a közeli és távolabbi jövõben megcsinálni, és soha nem teszi hozzá az egyes javaslatokhoz, megállapításokhoz, mennyibe kerülnek. Így aztán mindenki megkapja, amit fontosnak tart. Az autós a parkolókat, a gyalogos a járdát és jó tömegközlekedést, a kerékpáros kerékpárutakat stb. A mindenkori tervezõ azzal szokta elhárítani a költségbecslés kötelezettségét, hogy az ilyen átfogó terveknél nem lehet költségbecslést adni. Igazából arról van szó, hogy még ennek az egyetlen - közlekedési - fejezetnek is billiókra rúgna a végösszege, ugyanakkor feloldhatatlan ellentmondások tömegébe bonyolódna. Egy ilyen költségbecslési kísérlettõl kártyavárként dûlne össze az egész programjavaslat-elõtanulmány. Kiderülne, hogy csak annak van értelme, ha az egyes javaslatoknak az értékfolyamatokra gyakorolt hatását elemeznénk: a továbbiakban ezt teszem.
A fõváros és - a fõvároson keresztül az egész ország értékfolyamataira a legnagyobb hatást az új központi metró és a lágymányosi híd tervezett és az MO-s autópálya folyamatban lévõ építése gyakorolja. Az új metró és a lágymányosi híd rendkívül megnövelné az egész rendszer centralizáltságát. Azt a helyzetet tehát, amelyben minden és mindenki a központtól függ, mert ember, áru, víz, energia túlnyomórészt a központban vagy a központon keresztül éri el célpontját. A centralizáció ezenkívül azt is jelenti, hogy a forgalom (pénz-, áru-, személy-, hír- és más forgalom) helyigénye és a központ helyszûke miatt a termelés kiszorul, központból, de még a közelébõl is, végül maga az emberi otthon is kiszorul és a peremkerületi, illetve város környéki "munkaerõraktárakban" torlódik fel. (A belsõ kerületek lakónépessége 20 év alatt 177 ezer fõvel csökkent, mialatt egész Budapest lakónépessége és az agglomerációs gyûrûé is növekedett.) Ennek következtében személyt, árut, vizet mind messzebbrõl és mind nagyobb tömegben kell a központba be-, illetve a központon keresztül szállítani. Növekszik tehát az egész rendszer költségigényessége. Ez aztán szerepet játszik az infláció gerjesztésében is.
Paradox módon sorsunk jobbra fordulását most éppen nem attól remélhetjük, ha pénzhez jut a közlekedésfejlesztés, amelynek irányítói mindenáron és minden eszközzel a központban akarnak új metrót és hidat építeni. Ugyanis egy éve mûködik egy ellenható tényezõ, amelynek csak idõt kellene hagyni az érvényesüléshez; az MO-s autópálya csonka déli szakasza az M5-ös autópálya és az új 6-os út között. Ennek a vonalában Törökbálint és Pestlõrinc között hatalmas területen új érték, új tõke keletkezésének biztató folyamata megy végbe. A közlekedési programjavaslat-elõtanulmány legnagyobb torzítása, hogy az MO-s szerepét következetesen lekicsinyli. Egy helyen azt írja: "...a jelenleg holt tõkeként, kihasználatlanul mûködõ, és az M1-es felé továbbépülõ MO-s autópálya...".  Máshol: "Az MO-s autópálya déli - Duna-hidat is magában foglaló - elsõ szakaszának átadása kevés eredményt hozott a városnak...". Elmondja, hogy az MO szerepét "a forgalmi elõrebecslések alapján" ítéli meg. Vajon mikori forgalmi elõrebecslésekrõI van szó most, hogy egy éve mérhetõ volna a valóságos forgalom az MO-n?
Azóta és fõleg ebben az anyagban semmi jele annak, hogy a méréseket elvégezték volna. Az azonban mérések nélkül is megállapítható, hogy az MO e csonka déli szakaszán állandóan és jól érzékelhetõen növekszik a forgalom. Annak ellenére, hogy a legfontosabb csomópontokat vagy nem építették meg, vagy alig elérhetõek, a kitáblázást fél évig húzták, és az MO-t alig lehetett megtalálni stb. Az MO-n keletkezõ forgalom kiváltó hatása érzékelhetõ a Petõfi-híd térségében is. De nem mérik. A régi forgalomszámlálásokra támaszkodó becslések alapján fogadta el a Fõvárosi Közgyûlés is a lágymányosi híd építését.
Egy szó, mint száz, ma az országot lehetne megmenteni, európai rangját visszaadni egy olyan közlekedésfejlesztési programmal, amely fénylõ betûkkel kiemelve így kezdõdik: a '90-es évek elsõ felében Budapesten nem épül új központi metró és új központi - Csepelt elkerülõ - híd sem.

BENYÓ BERTALAN

Beszélõ 1991.október 12.
 

nyitóoldal