A globális tőke egyetlen gyenge pontja

Valaki egy vitát lezáró levelében azt mondta, hogy nem ért a közlekedéshálózathoz, kvázi nem tud mit kezdeni a közlekedéshálózatról mondottakkal. Szóval képtelenség azt megértetni, bevinni a köztudatba, arra ráéreztetni: a közlekedéshálózat, mint mindennek a kényszerpálya-hálózata, kőkeményen hatalompolitikai ügy, vagyis a legnagyobb mértékben a közgondolkodásra tartozik. A közlekedési szakemberekre hagyni a közlekedéshálózat ügyét — mondván, hogy ők értenek hozzá — olyan, mint kutyára bízni a hájat. A közlekedési szakemberek ugyanis magától értetődően abban érdekeltek, hogy a forgalom minél nagyobb legyen. Hisz annál nagyobbak az érvényesülési lehetőségeik. Megoldásaik – teljesen természetesen — leggyakrabban (tisztelet a kivételnek) azt a célt szolgálják, hogy a központot minél nagyobb forgalom befogadására, ill. áteresztésére tegyék alkalmassá (ld. metró, amely hatalmas tömegeket szív magához, és köt hozzá szorosan a központhoz, a felszínen pedig forgalmi sávokat tesz szabaddá az autók számára). A technokrácia központot privilegizáló tevékenységének, ill. a közlekedéshálózati centralizációnak a legfontosabb következménye, hogy a központot teljesen elfoglalja a forgalmi, ill. nem termelő szféra, pénzforgalom (bankok, biztosítók, szervező, üzletkötő irodák stb.), kultúra, oktatás, igazgatás stb. így a termelés messze eltávolodni kénytelen a központtól, és a lakó népesség is. Úgy azonban, hogy – egymástól elszigetelve — a legmerevebben központra ráutalt, központtól függő helyzetben vannak. Ez a központra ráutaltság sokszor túlzás nélkül életre-halálra szól (víz, gáz, villany). Lehet, hogy ez a világon máshol is így van, de egyrészt ez nem igazol semmit, másrészt olyan mértékű közlekedéshálózati centralizáció, mint nálunk, sehol a világon nincs. A közlekedéshálózati centralizáció a globális tőkének a legbiztosabb alapja. Megyényi területek, milliós tömegek egy zsebkendőnyi központra ráutalva, ez olyan extraprofitot eredményezhet, amilyenről különben nem is álmodhatnának. És ez az a globális tőke, amely – a természet egyensúlyát kíméletlenül szétroncsolva, ember-milliárdokat tehetetlen, mély szolgasorba süllyesztve – egyre sivárabbá, rettegettebbé teszi világunkat. Hozzá kell ehhez tenni, hogy a közlekedéshálózati centralizáció az emberrel egyidős, spontán folyamat, és mindig az emberi szabadság megtörése irányába hatott. A szabadságot csorbító és a fogyasztást növelő hatása azonban az ipari forradalommal, de talán leginkább a vasúttal indult rohamos erősödésnek, és a XX. század végére vált mindent elsöprővé. A központi technokrácia is ennek a folyamatnak a terméke mindenestől. Számukra ezért érthetetlen, mi a baj ezzel a közlekedéshálózati centralizációval. Szidhatjuk mi a kapitalizmust! Némelyek olyan nagyon színesen és érzékletesen tudják ezt tenni. De mihelyt a szükséges ellenlépésekről kezdenek beszélni, elbizonytalanodnak, elszakadnak a valóságtól: ezt kellene tenni, meg azt, ennek kellene történni, meg annak. De ki tenné azt, amit kellene? Csak a hatalmon lévők tudnának valamit érdemben tenni. Ők meg ugyan miért tennék? Talán azért, mert néhány felelősen gondolkodó, tisztán látó ember ezt tanácsolja? De hiszen a hatalom felől ezeket mélyen lesajnálják. Ezek a szakemberek ugyanis nem arra fognak tanácsot adni, hogyan lehetne nekik a hatalmukat megtartani. De ugyanez mondható el Dávid C. Korten Tőkés társaságok világuralma c. könyvéről. Az első kétharmadát szinte nem lehet letenni, az embert mélyen átjárja a felháborodás, de a VI. résztől olyan, hogy szinte minden mondata kezdődhetne úgy: „jó lenne, ha..." A jelenkori – minden eddiginél embertelenebb — kapitalizmusnak a közlekedéshálózati centralizáció lehetne a leggyengébb, ha ugyan nem az egyetlen gyenge pontja.

Egészében a közlekedéshálózati centralizáció; a demokráciának (démosz= nép, krátosz=hatalom) hazudott, lelkiismeretlen hatalomgyakorlás, amely a hatalmon lévők személyes, nyílt és teljes felelősségvállalását mereven kizárja; és a cinikus, sunyi jövőképtervezés, amelyről a tervezők is tudják, hogy hamis, és kizárólag a hatalom mindenkori szándékainak leplezésére való mind a telhetetlenül kapzsi globális tőke profitját és hatalmát növelik.

Az un. „demokrácia" leleplezésére tett igyekezet sajnos kárba veszett fáradság volna. (Egy esettanulmánynak, amely a hivatalnokok személyes, nyílt és teljes felelősségvállalásáról szólt, a leközlését se lehetett elemi, de még azt se, hogy elolvassák a megbízók.) A jövőképtervezés kikezdése is képtelenség. Bőségesen bizonyított, hogy a jövőképtervezés nem több, mint a társadalmat tudatosan félrevezető hatalmi aktus. Mindhiába. Ráadásul mindegyik törvényhozási, ha ugyan nem alkotmányozási kérdés. Szóval be vannak betonozva.

Ezért kell a közlekedéshálózati centralizációról beszélni. A globális tőkének ez az a gyenge pontja, ahol igenis kikezdhető. Bármilyen hihetetlen, elegendő volna a közlekedéshálózati centralizáció ártalmasságának, emberellenségének, mélyen antiszociális voltának széles körben (de kezdetnek legalább szűk gondolkodói körben) elterjedt tudata.

Álljon itt egy tipikus példa. Persze ehhez legalább a térképen meg kell nézni azt, amiről szó van. Az M0-s déli szakaszának Nagy-Duna-hídján keresztül másfél évtizede jár egy autóbusz, a 138-as, a Campona (Nagytétény és Buda-tétény közös központja) és Csepel központja között. Ez az autóbusz a nagytétényi hídfőcsomópont és a budatétényi felüljáró közötti kb. l km-es szakaszon a 15 éve kiépített új 6-os úton halad, és van is ott egy megállója a Növény utcánál. Mióta ezt az új 6-os utat - nagyrészt a Duna partján - kiépítették, ezen az úton zajlik a dél-dunántúli távolsági buszforgalom. A szóban forgó buszok elhaladnak a 138-as megállója mellett, de ezeknek amaz nem megállója, vagyis itt nem állnak meg a távolsági buszok, hanem beviszik minden utasukat az innen kb. 10 km-re lévő buszpályaudvarra. E körülmény kb. 200 ezer lakost érint, a XXL, a XXII. kerületet és a hozzájuk tartozó agglomerációt. Nemcsak arról van szó, hogy azok az utasok, akik itt leszállnának, alkalmanként oda-vissza 1-2 órával többet kell hogy utazzanak, hanem arról, hogy ennek az embertömegnek azok a dolgok, melyeket ezekkel a buszokkal el lehet érni (munkahely, iskola, piac stb.), emiatt a mellőzés miatt sokkal kevésbé tartoznak a lehetőségei közé. Emellett ez a mellőzés értelmetlen is, hiszen a menetidőnek a meghosszabbodása egy ilyen megálló miatt érzékelhetetlen. Egyetlen magyarázat létezhet erre itt és szerte a perifériákon, az a tudatos szándék, hogy a forgalmat a lehető legtökéletesebben a központba sűrítsék. Ha ez tudatosodna az érintett lakosságban, könnyűszerrel (aláírásgyűjtés, lobbizás) elérhető volna, hogy a távolsági buszoknak legyen a 138-as megállójában feltételes megállója. A dolog két irányban is továbbgondolható volna. Egyrészt rendeletileg kellene a Volánt arra kényszeríteni, hogy ahol a járatok periférikus irányú tömegközlekedési vonalat kereszteznek, ott létesítsenek feltételes megállót. Másrészt létre kellene hozni, ill. már régen létre kellett volna hozni a tétény-csepeli busz sikerességére támaszkodva a Tétény és Soroksár közötti buszjáratot, amelynek Soroksártól már van buszösszeköttetése Szentimre, Pestszentlőrinc és a ferihegyi reptér felé. Mindezt költségek nélkül, ill. elenyészően kis költségekkel, és a hatalommal való legcsekélyebb ütközés nélkül. Nem kell hozzá új kormány,| új főpolgármester.

Az azonban kell hozzá, nem leheti eleget ismételni, hogy a társadalom tudatára ébredjen a tömegeket elnyomó és megnyomorító globális tőke és a közlekedéshálózati centralizáció szoros kapcsolatának, hogy a társadalomban tudatosodjon és elmélyüljön a közlekedéshálózati centralizációval szembeni ellenérzés.

BENYÓ BERTALAN

Kapu 2009./2.sz.

nyitóoldal