Kedves B!

Mióta megkaptam legutóbbi leveledet, amelyben küldtél nekem egy szemelvényt Levis Munford „The city the history” címû könyvébõl, ezt a kimásolt fejezetet többször is elolvastam. Rendkívül érdekes volt.
Van azért egy kínzó hiányérzetem. Nincs vele kontaktusom. Nem fûzhetek hozzá megjegyzést, nem tehetek föl kérdést. Pedig lenne mit. A fejezet legelsõ mondata: „A nagyváros hipnotikus vonzereje onnan ered, hogy valaha a nemzeti állam eszköze és szuverén hatalmának jelképe volt.”  Ez az eredetösszefüggés így felületes megállapítás.
„A nagyváros hipnotikus vonzereje onnan ered”, hogy csomópontja a társadalmi mozgások kényszerpályahálózatának, az utak, vasutak, viziutak, légifolyosók hálózatának. Ez egészen odáig visszavezethetõ, hogy az egész világ mozgás. Amikor a világ keletkezett, mozgás keletkezett. A teljes egészen belül a mi világunkat a tér és az idõ különíti el, ami együtt mozgás. Maga az ember is, már ami belõle a tér és idõ keretei közé szorítva él, mozgás, elképzelhetetlenül összetett mozgás. De mozgás, végtelenül összetett mozgás a társadalom, az emberiség és a fejlõdés is. Ennek pedig legmagasabb szinten összetevõi az emberi közlekedési formák, a közúti, vizi, vasúti, légi közlekedés. Az utak, vasutak, vizi és légiutak hálózata tehát a társadalmi fejlõdésnek, mint mozgásrendszernek a kényszerpályahálózata. Nos ennyire mélyreható az a kölcsönös okozati összefüggés, amely a központ és a környezete viszonyának fejlõdése és a közlekedéshálózat között fennáll.
A két eredeztetés között óriási különbség van. Ameddig azt hiheted, hogy a nagyváros vonzereje az állam, a hivatal viselkedésére, szándékaira vezethetõ vissza, azt gondolhatod, ezt a vonzerõt lehet csökkenteni hivatali eszközökkel. Ha pedig tudod, hogy a nagyváros vonzereje mennyire mélyen a fizikai valóságban gyökerezik, hogy micsoda mindent elsöprõ lendületû öngerjesztõ folyamatról van szó, belátod, hogy a közlekedéshálózati centralizációt enyhíteni képes beavatkozás nélkül semmit se lehet tenni.

Szeretettel üdvözöllek

         Benyó Bertalan

Budapest, 1999-04-01

nyitóoldal