Piacisten

Nagyot dobbant a szívem, amikor a 2011. decemberi számban megláttam leírva, hogy Piacisten és a munka „szép új világa”... Bajmóczy Zoltán egész cikke csupa elgondolkoztató és izgalmas igazság. Istenem! Csak odafigyelnének! Csak belekötnének legalább! Csak vitatkozna vele valaki!

De az egész világ növekedésért, profitért liheg. Hogy közben szüntelenül nő a mélyben a feszültség? Ezt mintha senki nem érzékelné. A feszültség is profitot érlel. A szerző írja: „Az érdemtelen szegények jelenléte funkciókat kínál a rendszer számára, így e munkanélküli réteg fennmaradásában az elit és a középréteg is érdekelt." A minden fenntartás nélküli fogyasztásnövekedés mértéke mindenféle eredményességnek mércéje. Akinek kételyei vannak a tekintetben, hogy csak a piac, a profit, a növekedés számít, azon úgy néznek keresztül, mintha levegő volna. A nemzetek feletti nagytőke – ha úgy tetszik: piacisten, a nagy moloch – Földünket világégés felé sodorja. Hogy mennyire tudatosan, azon lehet vitatkozni, de hogy a világégés hozza el számára a legnagyobb profitot, azon nem. Mindig a háború hozza a tőke számára a fogyasztás, és ezzel a profit eldorádóját.

Félelmetesen jól, illik Bajmóczy cikkéhez ugyanebben a decemberi számban Demeczky Jenőnek Böjte Csaba leveléhez fűzött megjegyzése: „.. .a föld, a víz és a levegő is a hitelezők tulajdona már, eladta nekik a komprádor burzsoázia." Bajmóczy azzal a kérdéssel fejezi be felzaklató cikkét, hogy „szerintünk vannak-e érdemes és érdemtelen szegények, és elég információ birtokában hozunk-e értékítéletet". Persze, hogy nincsenek, persze, hogy nincs jogunk az értékítéletre. A valóság azonban az, hogy ez az értékítélet mélyen bele van gyökerezve a közgondolkodásba.

Tehetünk-e valamit piacistennel szemben?

Amíg a legszélesebb körben köztudott nem lesz,

-  hogy a piacistennek a mindenkori city oltárán kell feláldoznunk az egész rendszert, embert, életet, szabadságot, mindent;

- hogy a city a közlekedéshálózati centralizáción keresztül tudja az egész rendszert maga alá gyűrni;

- hogy a tervezés és fejlesztés irányítását – a kormány színétől függetlenül – a technokrácia tartja a kezében, és az a centralizációban érdekelt;

- hogy a technokrácia, ill. az értelmiség személyes és nyílt felelősségvállalási kényszere nélkül nem létezik legitimáció, és szuverenitás sem, felelősségvállalási kényszer nélkül ez a társadalmi felépítmény a rendszer élősdije,

addig nem sokat tehetünk a piacistennel szemben. Sajnos ezeknek a törvényszerűségeknek a széleskörű belátásában nagyon kevéssé reménykedhetünk, de éppen ilyen kevés esélyünk van a piacistennel, ill. a nemzetek feletti nagytőkével szemben.

(A fenti tételeket részletesebben kifejtettem az „Érted vagyok" 2010. októberi számában, A szeretet nem hoz profitot címmel; megtalálható a honlapomon is.)

BENYÓ BERTALAN

Érted vagyok 2012. ápr.

nyitóoldal