Kedves B!
 

 A növekedéshez, termelési, fogyasztási, forgalmi növekedéshez való viszonyulásról szeretnék beszélni. Ezzel a problémával teljesen magamra maradok. Ezért nem tudok a közlekedéshálózati centralizációval kapcsolatban sem senkit párbeszédre késztetni. Mert ugye ha a növekedés nem gond, vagy legalább is valami szükséges rossznak tekintendõ, akkor semmi súlya nincs a növekedés és a közlekedéshálózati centralizáció szoros összefüggését igazoló fejtegetéseimnek.
Az egész világ növekedésért liheg. Politikus  - a világon bárhol - csak növekedéssel tudja igazolni magát. Minden napilap, folyóirat tele van a növekedés ígéretével vagy hiányolásával. Ugyanakkor a környezetért, természetért felelõsséget érzõk tudják jól, hogy a fogyasztás féktelen növekedése maga a halál. Ámde a különbözõ szólamok közötti összefüggések, ellentmondások, mintha senkit nem érdekelnének. A növekedés helyett alternatívát kellene kínálni a közgondolkodásnak. Ehelyett mindenki jól elvan a saját közhelyei zárt körén belül.
A kulcsszónak a szabadságnak kellene lennie. Csak ne volna ez a szó olyan végzetesen elkoptatott! A növekedés helyett a szabadságnak kellene erõsödnie, az egyéni döntési lehetõségek körének kellene bõvülnie, és a fogyasztási kényszernek enyhülnie, de legalább a fogyasztási kényszer tébolyult növekedésének lefékezõdnie. Szóval a legkevésbé se lehetne elégséges a politikusok adu ásza, a reálbéremelkedés. Hiszen ha a reálbéremelkedésnél is erõsebben növekszik az utazási, vízfogyasztási, energiafogyasztási, szeméttermelési kényszer, akkor mit ér az, hogy ezekbõl ezután többet meg tudunk fizetni.

     Üdvözöllek
       Benyó Bertalan

 Budapest, 1999-01-07

nyitóoldal