Benyó Bertalan

Nyílt levél a BKK-nak
 

 

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató úr!

 

Tisztelt BKK!

 

Már húsz éve foglalkoztat a gondolat, hogy milyen hatalmas nyereséget, értéknövekedést hozna az országnak, ha az M0-s déli szakaszán, ill. a mentén megvalósulna a tömegközlekedés Budatétény és Soroksár között. Szinte hihetetlen, de építeni mindössze egy 200 méteres útszakaszt kellene a csepeli Auchan mögött és 2 vagy 3 pár autóbusz-megállót. Tehát a fejlesztés valószínűtlenül kis költséggel volna megvalósítható. Az eredmény viszont óriási volna, hiszen Dél-budapesten, ill. a hozzákapcsolódó agglomerációban nagyvárosnyi terület értékét emelné meg jelentősen, vagyis hatalmas új értéket teremtene (gondoljunk a forintra!) azáltal, hogy ennek a területnek a centrumtól független összekapcsolódását lehetővé tenné.

Más oldalról nézve az eredményt, félmilliónyi népesség mozgástere, cselekvési, döntési lehetőségeinek köre bővülne, foglalkoztatási(!), piaci, kulturális viszonyai javulnának jelentősen. Hiszen olyan vasútvonalakat és volánbusz-vonalakat kötne össze, amelyek csak innen 5-10 km-re, bent a központban futnak össze.

Arra kérem a BKK-t, hogy valósítsa meg ezt a rendkívüli jelentőségű – értékteremtő – külső autóbuszvonalat. Igaz, hogy a Csepel szigeten belül egy 3 km-es szakaszon ez Budapesten kívül vezetne, néhány száz méterre Budapest határától, de Budapest XXII. és XXIII. kerületét kapcsolná össze.

 

2016.08.16.

 

1. Válasz a BKK-tól

 

Tárgy: Tájékoztatás

 

Tisztelt Benyó Bertalan!

  Hivatkozva Társaságunkhoz 2016. augusztus 15-én, valamint 16-án érkezett, Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató úrnak címzett elektronikus leveleire, az alábbi tájékoztatást adjuk.

Csepel és Soroksár között az elmúlt években meghosszabbított csepeli járatoknak (35-ös, 36-os, 148-as, 151-es) köszönhetően általában egy átszállással biztosított az eljutás. Emellett a D14-es hajójárat is közlekedik Csepel-Királyerdő és Soroksár, Molnár-sziget között. Az M0-s autóúton közlekedő, a lakott településrészeket alapvetően elkerülő járat megtérülése, gazdaságos üzemeltetése nehezen lenne biztosítható, így egy ilyen járat indítására a közszolgáltatás keretein belül jelenleg nem látunk lehetőséget.

Megértését köszönjük.

Budapest, 2016. szeptember 13.                                 

                                              Tisztelettel:  V. Ágnes Levelezési ügyfélszolgálati vezető BKK Zrt.

 

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, a Budapesti Békéltető Testülethez (postacím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: +36 (1) 488 2131) fordulhat jogorvoslatért.

 

 

1. Nyílt válasz a BKK-nak

 

 Tisztelt BKK, Tisztelt V. Ágnes!

Köszönöm, hogy válaszoltak, de a válaszuk nagyon elkeserített. Önök a javasolt, ill. kért autóbuszjárat megtérülésének, gazdaságos üzemeltetésének „nehezen biztosítható” voltáról beszélnek. Hát a budapesti tömegközlekedéssel kapcsolatban szabad, van értelme megtérülésről beszélni? 30-40 évvel ezelőtt még legalább azt lehetett tudni, mekkora veszteséggel, az egész országot terhelő központi támogatással működik a budapesti tömegközlekedés. Már akkor is több milliárd forintról (persze az akkori forintról) volt szó. Ma már ezt egyáltalán nem lehet tudni. Greschik professzor úr – a 4-es metróval kapcsolatban – 2003-ban kifejtette a Mérnök újságban: „A metró nem hoz hasznot … Megépítése, s a beruházásból fakadó összes költség – lakóhelyétől függetlenül – minden magyar adófizetőt terhel.” „Pénzbeli hasznot nem hozó beruházást kölcsönből csak kiemelt társadalmi vagy politikai érdekből építenek. A társadalmi érdek jelentőségét nem a társadalom, hanem politikusok határozzák meg… A kölcsön felvételét is politikusok határozzák el.”  Ezek után kérdem én, vajon milyen megtérülést várhatunk a 600 milliárd Ft-ba kerülő (ne firtassuk, hogy a valóságban mennyivel több) 4-es metrótól? Valójában a tömegközlekedéssel kapcsolatban csak annak a kérdésnek van értelme, hogy milyen célból tesznek valamit. Ha a tervezést, döntéseket kézben tartó hatalom azt akarja, hogy a központban növekedjék a forgalom, akkor a központba befutó metrókat, vasútvonalakat fog építeni, fejleszteni.

Ha a magyar nemzet jövője és szuverenitása fontos szempont, akkor azért érdemes erőfeszítést tenni, hogy az ország kíméletlenül, fojtogatóan merev központi függése enyhüljön. Az M0-s, de különösen annak a déli szakasza hatalmas lehetőséget teremt ehhez azzal, hogy van nagydunahídja és kisdunahídja. Össze lehet tehát kötni a vasútvonalakat és volánbusz-vonalakat kint, 5-10 km-re a központtól egy autóbuszjárattal. Lehetővé válik, hogy a Duna által elvágott jobbparti és balparti területek, amelyek addig csak a központon keresztül voltak tömegközlekedési kapcsolatban, most a központtól független kapcsolatba kerüljenek egymással.Így kialakul és megerősödik itt a forgalom, amely itt értékteremtő, mivel egy nagyvárosnyi terület számára teremt új fejlesztési, piaci, foglalkoztatási lehetőséget. Időre persze szükség van. De 5 éven belül ezek a buszok biztosan tele lesznek.

Szóval azt mondom, sürgetem, hogyaz egész ország érdekében ragadják meg ezt a szerkezetalakítási lehetőséget, és hozzák létre az M0-s déli szakasza mentén Budatétény és Soroksár között ezt az autóbuszjáratot.

Hallgassanak meg! Beszéljük meg, ami nem világos!

 

Budapest, 2016-10-05

 

Tisztelettel: Benyó Bertalan

 

2. Válasz a BKK-tól

 

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Benyó Bertalan!  

Hivatkozva Társaságunkhoz 2016. október 15-én érkezett levelére, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által továbbított megkeresésére, továbbá a 2016. október 17-én átadott levelére, tájékoztatjuk, hogy a korábbi válaszunkat fenntartjuk.

Budatétény, illetve Budafok, valamint Kőbánya-Kispest között jelenleg a fél óránként közlekedő S36-os és G43-as elővárosi vonatokkal lehet kényelmesen utazni. Soroksár célforgalma Budatétény felől nem indokolja egy önálló buszjárat indítását. Emellett a Budatétényből induló 138-as busszal elérhető Csepel központja, ahonnan Pesterzsébetre számos járatunkkal el lehet jutni.

A fentiek alapján szíves megértését kérjük!

 

Budapest, 2016. október 27.                               

Üdvözlettel:V. Ágnes Levelezési ügyfélszolgálat vezető BKK Zrt.

 

 Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, a Budapesti Békéltető Testülethez (postacím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: +36 (1) 488 2131) fordulhat jogorvoslatért.

 

 2. Nyílt válasz a BKK-nak

 

Tisztelt BKK, Tisztelt V. Ágnes!

Köszönöm 16-10-05 kelt (okt. 15-én odaérkezett) levelemre adott válaszukat, noha ebben a „válasz”-ban a levelemben írottakra nem válaszolnak. Megtérülésről ugyan már nem beszélnek, de azt mondják, hogy „Soroksár célforgalma Budatétényfelöl nem indokolja egy önálló buszjárat indítását”.  Már hogy ne indokolná?! Nagyon kérem, nézzék meg a szigetszentmiklósi logisztikai telephez (a 2015-ös keltezésű atlasz szerint Szigetszentmiklós-Leshegyi Innovációs Központ és Ipari Park) átvezető felüljáróról – vagy bárhonnan – azt a nagy forgalmat, amely az M0-son hömpölyög. Esendő, nem profi mérésem szerint több, mint 3000 ej/óra. Én mégsem ezzel indokolom ennek az M0-s déli szakasza mentén megvalósítandó buszjáratnak a sürgősségét, hanem azzal, hogy az ország merev központi függését, a súlyos társadalmi és gazdasági feszültségeket oldani tudná.

Az Önök által említett elővárosi vonatok („S36-os és G43-as”) bizony nem oldják ezt a függőséget, hanem, ha nem is annyira, mint a billiós költségigényű központi metrók, de belső Budapest tömegközlekedését erősítik.

2014 szeptemberében egy kétéves levelezésemet zárták le nagyon határozottan egy levelükben. Én azt feszegettem két éven keresztül, hogy mi az az 5-ös metró (újabban Északdéli Regionális Gyorsvasút), és vajon mekkora anyagi erőfeszítésébe fog kerülni az országnak (ld. Greschik). Önök a 2014 szeptemberi levelükben arról tájékoztatnak, hogy milyen fejlesztések terve foglalkoztatja Önöket:

 

„1. Előkészítési projektek

 

A főváros és a BKK Zrt. több éve megkezdte a felkészülést a 2014–2020 közötti európai uniós pénzügyi ciklusra. Erre azért volt szükség, hogy amint a finanszírozási időszak pénzügyi forrásai megnyílnak, az elérhető fejlesztési forrásokra már jól előkészített, megalapozott közlekedésfejlesztési projektekkel lehessen pályázni. …  Az ehhez szükséges stratégiai tervezési feladatokat uniós források felhasználásával nyílt közbeszerzési pályázaton kiválasztott hazai tervezőirodák bevonásával végeztük el.

 

Az alábbi fejlesztések előkészítéséről van szó:

 

.         Az M1-es metró korszerűsítésének és meghosszabbításának koncepciója

.         Az M2-es metró és a H8-as hév összekötésének, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósításának koncepciója

.         Az Észak–déli Regionális Gyorsvasút déli szakasz kialakításának koncepciója

.         A fővárosi villamos- és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója”

 

Szóval kizárólag olyan fejlesztések előkészítésével foglalkoznak, amelyek a centralizációt, az ország központnak való alávetettségét növelik.Tegyék meg kivételesen, hogy ezzel a Tétény (Budatétény és Nagytétény) és Soroksár közötti buszjárattal ezt a centralizációt enyhítsék. A buszjáratnak a nagytétényi kastélypark vasúti megállótól kell indulnia. Azt persze el kell majd érni, hogy itt minden személy-vonat álljon meg, és mindenütt, ahol a vasút keresztezi az M0-s vonalát. Ha már azt a jelek szerint teljes képtelenség elérni, hogy Budapestet délről kerülve vasútvonal kösse össze az ország keleti és nyugati hálózatát, noha ez 50(!) éve (nem elírás, fél évszázada)  benne van minden országos tervben, hát legalább most, amikor van M0-s, kösse össze ott egy buszjárat a keleti és nyugati hálózatot.

A Kastélyparktól jöjjön befelé a busz a Növény utcáig, és oda befordulva érje el az új 6-os utat, azon keresztül pedig az M0-s tétényi hídfőcsomópontját! A Növény utcán legyen átszállási lehetőség a 138-as buszra, majd fenn a csomóponton egy megállója a Dunatelep számára! Onnan a 138-assal együtt haladva érjék el az AuchanSziget áruházat! Az Auchan Sziget áruház mögött haladjon át az M0-s fölött a szigetszentmiklósi logisztikai telepre, ott a Leshegy úton és a Kántor úton haladva érje el az M0-s szigetszentmiklósi csomópontját! Ott átszállási lehetőséget kell kialakítani a volánbuszok számára. Onnan az M0-son haladva érje el a Ráckevei Duna csepel-szigeti hídfőjét! Ott alakítsanak ki egy megállót, és hozzák ki odáig a csepeli 71-es buszt, hogy át lehessen szállni! Miután átjutott a busz a Ráckevei Duna fölött, legyen megállója a Soroksári út fölött, átszállási lehetőséggel a meghosszabbított 135-ös buszra! A 135- ös busz vonalának kis változtatásával elérhető a Soroksár vasútállomás. A tétény-soroksári busz (eddig csak úgy emlegettem, hogy „a busz”) ezután az M0-son haladjon tovább a dunaharaszti csomópontig, majd a Budapesti Intermodális Logisztikai Központon keresztül az Ócsai útig a 66-os busz végállomásához! Onnan pedig az M51-es autóúton a Péterimajorig! Ott meg kell csinálni a 166-os busszal összehangolva a tétény-soroksári busznak a végállomását. Onnan a 166-os busz elvisz a pestszentimrei vasútállomásra, és tovább a Ferihegy vasúti megállóhoz.

 

Újra kérem, nagyon kérem, ne engedjék meg maguknak, hogy ezt az országos jelentőségű lehetőséget elszalasszák. A lehetőséget arra, hogy az ország merev függését a budapesti központtól enyhítsék, az értékét, az ország értékét növeljék.

 

Benyó Bertalan

nyitóoldal